III Szczyt Rady Europy

Trzeci Szczyt Rady Europy (Warsaw Summit), tj. szczyt szefów państw i rządów czterdziestu sześciu państw członkowskich Rady Europy, odbył się w Warszawie, 16 – 17 maja 2005 roku. Było to wydarzenie o znaczeniu historycznym, bowiem wieńczyło półroczne przewodnictwo Polski w Radzie Europy, lecz również dlatego, że szczyty nie są instytucją Rady i zwołuje się je wyłącznie wtedy, kiedy Rada Europy stoi przed podjęciem ważkich decyzji odnoszących się do przyszłości Europy i jej mieszkańców. Od niemal sześćdziesięciu lat, odkąd istnieje Rada Europy, organizacja troszcząca się o ochronę praw człowieka i demokracji, szczyty organizowano tyko trzy razy.

Po raz pierwszy Szczyt Rady Europy odbył się w Wiedniu w 1993 roku. Wiązał się on z nawiązaniem pełnego dialogu z państwami pozostającymi wcześniej lub nadal – za żelazną kurtyną. Rada Europy ustaliła, że będzie stanowić swoista szkołę demokracji i forum wymiany informacji i istnienia owego dialogu.

Drugi szczyt, zorganizowany w 1997 roku w siedzibie Rady Europy w Strasburgu, zainicjował powstanie instytucji podlegającej pod Radę Europy, Komisarza Praw Człowieka.

Trzeci Szczyt w 2005 roku, odbywający się w Warszawie, miał za zadanie rewalidację celów i zadań Rady, określenia jej relacji z innymi organizacjami europejskimi oraz roli, jaką ma ona odgrywać w Europie XXI wieku.

Wystąpienia zamykające Warsaw Summit wygłosili m.in.

  • Terry Davis (Sekretarz Generalny Rady Europy),
  • Adam Daniel Rotfeld (ustępujący Przewodniczący Komitetu Ministrow i Minister Spraw Zagranicznych Polski)
  • Diogo Freitas do Amaral (nowowybrany Przewodniczący Komitetu Ministrów i Minister Spraw Zagranicznych Portugalii)
  • Aleksander Kwaśniewski (ówczesny Prezydent Polski)

Podczas III Szczytu Rady Europy w Warszawie podpisano szereg deklaracji, m. in. Deklarację wspólną (w języku francuskim) Ministra Spraw Zagranicznych Polski, a zarazem ustępującego Przewodniczącego Komitetu Ministrów Rady Europy – Adama Daniela Rotfelda oraz Ministra Spraw Zagranicznych Słowenii, Przewodniczącego Organizacji na Rzecz Bezpieczeństwa i i Współpracy – Dimitrija Rupel’a. Deklaracja końcowa (w języku angielskim) podsumowuje III Szczyt Rady Europy i ustala wspólny planu działania państw członkowskich Rady Europy na rzecz demokracji i ochrony praw człowieka i obywatela.

Szczytowi Warsaw Summit towarzyszyły także inne imprezy, m. in. Posiedzenie Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (MOP), II Europejski Szczyt Młodzieży, Parada Schumana i dalsze.